Zoals u weet hebben wij in de afgelopen algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter gekregen.

De vertrekkende voorzitter, Alex Rijpsma, die gedurende  8 jaar deze functie bekleedde, gaat binnenkort verhuizen naar Moerkapelle. Naast het beheren van onze website en de ledenadministratie verzorgde hij ook de nieuwsbrief. Wij zullen hem dan ook  zeker gaan missen bij deze vele werkzaamheden. Wij willen hem hiervoor hartelijk bedanken en wensen hem veel goeds in zijn nieuwe woonplaats.

De nieuwe voorzitter, Nico Verwoerd, nou ja zo nieuw is hij niet binnen Heart-Beat ( hij was eerder 12 jaren voorzitter van onze vereniging) is voor velen een bekende. Zie ook zijn artikel in de laatste nieuwsbrief. Wij wensen hem veel succes bij deze benoeming.

De volgende werkzaamheden, websitebeheerder, beheerder van de ledenadministratie en het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief, worden in het vervolg verzorgd door de secretaris, Bart Buisman.

Heeft u nieuws of wilt u anderszins een bijdrage leveren aan de website of nieuwsbrief neem dan contact op met Bart via het contactformulier.