We zijn blij om te melden dat ook wij weer gaan sporten zoals we deden voor de coronatijd, alhoewel het nooit meer zal zijn zoals toen. De opgedane ervaringen tijdens de afgelopen periode maken ons extra waakzaam. 

De basisregels hebben hun nut bewezen en daar gaan we dan ook mee door.

Laten we ook waken voor tweespalt! Wat wij gedurende meerdere jaren hebben opgebouwd kan in een korte periode worden afgebroken.

Vanaf 25 februari aanstaande is het weer genieten. Het sociale contact, wat voor ons allen zo belangrijk is, kan weer opgenomen worden, eventueel hersteld en verder worden uitgebouwd.

En laten we onze conditie niet vergeten. We kennen allen de spreuk “Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Daar doen we het voor.

Veel plezier en succes.