Tijdens een reanimatiecursus leer je hoe je moet reanimeren en hoe je een AED (ambulante externe defibrillator)  moet  bedienen.

Na afloop wordt het certificaat “Basic Life Support” verstrekt met een geldigheid van twee jaar.

Ook de tweede cursus voor het najaar 2020 kon vanwege het Coronavirus geen doorgang vinden.

U hoort van ons zodra er een cursus georganiseerd kan worden.