Hiep Hiep Hoera, eindelijk is het zover!

                                                ER KAN WEER GESPORT WORDEN.

Vanaf maandag 7 juni 2021 kunnen we van start gaan om onze stramme en stijf geworden ledematen  weer soepel te maken en kunnen we een poging wagen om onze conditie  op hetzelfde peil te brengen als dat van een jaar geleden.

Onze leden zijn van harte welkom op de bekende tijden.

Er zijn natuurlijk nog beperkingen maar wij houden ons aan de regels die in de recente Nieuwsflits aan de leden bekend is gesteld

Verder willen wij onze sportleden, bij voldoende belangstelling, de mogelijkheid bieden om in de maanden Juli en Augustus 2021 (zomerstop) door te gaan met sporten op kosten van de vereniging. Mogelijk dat wij enkele sportgroepen zullen gaan samenvoegen om de bezetting per sportuur te optimaliseren. 

Algemene Jaarvergadering.

Het bestuur van Heart-Beat heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering plaats te laten vinden na de zomer. Dit heeft natuurlijk alles te maken met Corona. Nadere berichtgeving volgt.

Reanimatiecursus.

Ook de Reanimatiecursus zal na de zomer gaan plaatsvinden.

Klaverjassen.

De Evenementencommissie bericht ons dat er in de maand september  gestart gaat worden met klaverjassen.

Dit is nog even afhankelijk van de regels binnen de horeca.

Allemaal goede berichten. Graag tot ziens.