Helaas heeft deze sportperiode maar kort geduurd. We konden op 17 augustus niet bevroeden dat we binnen 2 maanden alweer moesten stoppen.

Over 4 weken is er weer een evaluatiemoment  en we  hopen dat de situatie dan ten goede gekeerd zal zijn.

Voor de komende periode wenst het bestuur u en de uwen veel goeds toe.