Algemene Leden Vergadering 2021

Door de invloed van de Coronamaatregelen kon deze ALV niet eerder plaatsvinden. Normaliter vindt de bijeenkomst plaats in februari/ maart en nu op 6 oktober.

In aanwezigheid van 35 leden nam onze zittende penningmeester en medeoprichter Hans de Ruiter afscheid van het bestuur. Hij werd door de voorzitter Nico Verwoerd benoemd tot erelid en kreeg voor zijn langdurige inzet een oorkonde en een prachtig bloemstuk met waardebonnen. Hans gaat zich voortaan als sportcoördinator alleen richten op de begeleiding van de sporters, sportleiders en stagiaires.

De nieuwe penningmeester Kees Tennekes werd met goedkeuring van alle aanwezige leden benoemd.
Ook werd als nieuw algemeen bestuurslid Marc Wösten benoemd.
Beiden heren werden hartelijk welkom geheten.

De kascommissie had de boekhouding gecontroleerd en er werden geen afwijkingen geconstateerd. Het voorstel om het bestuur te déchargeren werd door de vergadering met applaus gehonoreerd.

Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van Corona. Er hebben zich dat jaar een flink aantal leden afgemeld en het bestuur zet zich op meerdere fronten in om nieuwe leden te werven. Er is aanwas maar niet uitbundig.
Ook de evenementen laten nog even op zich wachten.

De ledenvergadering werd afgesloten met een drankje en hapje in de Gasterij.