Alle leden werden uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering op woensdag 26 februari 2020.

Na de ontvangst met een kopje koffie ging de vergadering van start en met de nodige vaart  werden het vergaderverslag en het jaarverslag behandeld.

Het financiële jaarresultaat en de begroting  zagen er zeer verzorgd uit.

De kascommissie adviseerde de vergadering om het bestuur te dechargeren.

In de tweede helft was er gelegenheid tot het stellen van vragen over andere onderwerpen.

De ledenvergadering werd afgesloten met een drankje en hapje in de Gasterij.