Achmea sponsor Heart-Beat

John Assmann, één van de leden van Heart-Beat heeft enkele maanden geleden contact opgenomen met Achmea met het verzoek de vereniging financieel te ondersteunen zodat de vereniging over zou kunnen gaan tot de aanschaf van noodzakelijk sportmateriaal zoals cardiofietsen.

Achmea heeft dat verzoek al eerder positief gehonoreerd en op 14 maart 2016 was Alex Kameraat van Achmea bij Heart-Beat op bezoek om de twee met het sponsorgeld aangeschafte cardiofietsen officieel in gebruik te nemen onder toeziend oog van een groot aantal Heart-Beat sporters.

HEART-BEAT

Heart-Beat is een sportvereniging voor (ex-)hartpatiënten. De vereniging is opgericht op 10 december 1992 door Hans de Ruiter, Rinus van Helvoort en Joop de Soet. Klik hier om de geschiedenis van Heart-Beat te lezen.

CONTACT

Neem contact op met Heart-Beat
Sportcentrum Annapark
Sas van Gentlaan 10
1324 CT Almere Stad
Telefoon: 06-23253430