Het coronavirus heeft een rampzalig invloed op onze maatschappij en daarmee ook op onze vereniging.

In de laatste nieuwsflits vermeldden we dat we na de 31e maart opnieuw een standpunt zouden innemen betreffende een eventueel vervolg.

De regering heeft inmiddels bepaald dat we tot 28 april de activiteiten moeten staken.

Er zit niets anders op dan deze periode uit te zitten, te proberen om onze lichamelijke- en geestelijke conditie op peil te houden en te hopen op betere tijden.

Mocht u de behoefte hebben om binnen uw thuissituatie iets aan uw conditie te willen doen dan zijn er op internet diverse mogelijkheden te vinden.

Rest ons u en de uwen veel sterkte toe te wensen.